Devam Eden Projelerimiz
  • İnsanın olduğu her yerde varız.
  • Kamu kuruluşları, özel insiyatifler, sivil toplum kuruluşları, özel ve devlet üniversiteleri ile geliştirilen projelerde doğru insan kaynağını oluşturuyoruz.
  • Soma Platformu Danışma Kurulu Üyesidir.
  • Hazar Derneği’nin Wo/Men For Women isimli Kadına Yönelik Şiddeti Önlemeye Yönelik yürüttüğü projenin Terapotik Destek ayağını yürütmekteyiz.
  • Üsküdar İlçesinde yaşamakta olan dezavantajlı gruplara (engelli, yaşlı, sosyoekonomik düzeyi düşük vb.) yönelik projeler geliştirmekteyiz.