Hakkımızda

Misyonumuz

Ruh Sağlığında Uzman Kadınlar Derneği, özelde ruh sağlığı alanında öğrenim gören öğrenci ya da alanda çalışan uzmanların birlikteliklerini sağlamak, niteliklerini arttırmak ve alanın sorunlarına ortak çözümler geliştirmelerini mümkün kılmak, genelde ise ülkemiz insanının ruh sağlığı ile ilgili eğitim, farkındalık, önleme ve tedavi konularında güncel sorun ve ihtiyaçlar doğrultusunda hizmet üretme amacıyla kurulmuştur.

Vizyonumuz

Sosyal, kültürel ve manevi değerlerimiz ışığında ruh sağlığı alanında eğitim gören ya da alanda çalışan uzmanları aynı çatı altında toplayarak toplumun yararına hizmet üretmelerini sağlayacak öncü bir kuruluş olmak.

Amacımız

Sosyal, kültürel ve manevi değerlerimiz ışığında ruh sağlığı alanında çalışan uzmanları aynı çatı altında toplayarak birlikteliklerini sağlamak ve niteliklerini arttırmak ve alanın sorunlarına ortak çözümler geliştirmelerini mümkün kılmak, Ülkemiz insanının ruh sağlığı ile ilgili eğitim, farkındalık, önleme ve tedavi konularında güncel sorun ve ihtiyaçlar doğrultusunda hizmet üretme amacıyla kurulmuştur.

neden variz

Neden Varız?

Hem dünyada, hem de ülkemizde psikolojik problemlerin ve buna bağlı hastalıkların arttığı bir dönemde yaşıyoruz. Her geçen gün daha çok sayıda insan psikolojik destek ve danışmaya ihtiyaç duyuyor. Bu bağlamda T.C. Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı Türkiye Ruh Sağlığı Araştırması verilerine göre 2009 yılında psikiyatrik tedaviye 3 milyonun üzerinde insan başvurmuştur. 2013 yılında, yani sadece 3 yıl sonra, psikiyatrik tedaviye başvuran kişi sayısı 3 kat artarak 9 milyonun üzerine çıkmıştır.

Bu ihtiyaca binaen devlet ve özel üniversiteler bünyesinde, sayısı 60’ı aşkın üniversitede eğitim veren Psikoloji bölümleri her sene binlerce mezun vermektedir.

Bununla beraber psikolojik destek ve danışma hizmetleri konusunda iki temel sıkıntı söz konusudur:
 • Psikolojik destek ve danışmaya ihtiyaç duyan bireyler,
  • Hizmete ulaşma,
  • Hizmeti almak için gerekli maddi imkana sahip olma,
  • Verilen hizmetin yeterliliği konularında ciddi sorunlar yaşamaktadırlar.
 • Psikologlar ve Psikolojik Danışmanlar,
  • İş bulma,
  • Mesleki gelişim amacıyla danışan görme (ücretsiz) konularında ciddi sorunlar yaşamaktadırlar.

Yönetim Kurulumuz

Genel Başkan: Zeynep Tuba AKAY

Başkan Yardımcısı: Ayşenur DİNÇ

Genel Sekreter: Hatice T. ERSOY PETEK

Genel Muhasip: Merve ÖZKAYA

Üye: Hilal YANIK

Üye: Hilal Burcu YAZICI

Üye: Hatice Kübra BEKTAŞ

Üye: Neslihan ARICI ÖZCAN

Üye: Büşra ODABAŞOĞLU

Üye: Sena SARUHAN KOPUZ

Denetim Kurulumuz

Beyza YAŞAR

Demet KARAMAN

Gaye KAĞAN

Meral KAVAK

Merve KOCA

Serra AĞIRAKÇA DİNÇ