Hakkımızda

Misyonumuz

Ruh Sağlığında Uzman Kadınlar Derneği, özelde ruh sağlığı alanında öğrenim gören öğrenci ya da alanda çalışan uzmanların birlikteliklerini sağlamak, niteliklerini arttırmak ve alanın sorunlarına ortak çözümler geliştirmelerini mümkün kılmak, genelde ise ülkemiz insanının ruh sağlığı ile ilgili eğitim, farkındalık, önleme ve tedavi konularında güncel sorun ve ihtiyaçlar doğrultusunda hizmet üretme amacıyla kurulmuştur.

Vizyonumuz

Sosyal, kültürel ve manevi değerlerimiz ışığında ruh sağlığı alanında eğitim gören ya da alanda çalışan uzmanları aynı çatı altında toplayarak toplumun yararına hizmet üretmelerini sağlayacak öncü bir kuruluş olmak.

Amacımız

Sosyal, kültürel ve manevi değerlerimiz ışığında ruh sağlığı alanında çalışan uzmanları aynı çatı altında toplayarak birlikteliklerini sağlamak ve niteliklerini arttırmak, Alanın sorunlarına ortak çözümler geliştirmelerini mümkün kılmak, Ülkemiz insanının ruh sağlığı ile ilgili eğitim, farkındalık, önleme ve tedavi konularında güncel sorun ve ihtiyaçlar doğrultusunda hizmet üretmek amacıyla kurulmuştur.

neden variz

Neden Varız?

Hem dünyada, hem de ülkemizde psikolojik problemlerin ve buna bağlı hastalıkların arttığı bir dönemde yaşıyoruz. Her geçen gün daha çok sayıda insan psikolojik destek ve danışmaya ihtiyaç duyuyor. Bu bağlamda T.C. Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı Türkiye Ruh Sağlığı Araştırması verilerine göre 2009 yılında psikiyatrik tedaviye 3 milyonun üzerinde insan başvurmuştur. 2013 yılında, yani sadece 3 yıl sonra, psikiyatrik tedaviye başvuran kişi sayısı 3 kat artarak 9 milyonun üzerine çıkmıştır.

Bu ihtiyaca binaen devlet ve özel üniversiteler bünyesinde, sayısı 60’ı aşkın üniversitede eğitim veren Psikoloji bölümleri her sene binlerce mezun vermektedir.

Bununla beraber psikolojik destek ve danışma hizmetleri konusunda iki temel sıkıntı söz konusudur:
 • Psikolojik destek ve danışmaya ihtiyaç duyan bireyler,
  • Hizmete ulaşma,
  • Hizmeti almak için gerekli maddi imkana sahip olma,
  • Verilen hizmetin yeterliliği konularında ciddi sorunlar yaşamaktadırlar.
 • Psikologlar ve Psikolojik Danışmanlar,
  • İş bulma,
  • Mesleki gelişim amacıyla danışan görme (ücretsiz) konularında ciddi sorunlar yaşamaktadırlar.

Yönetim Kurulumuz

Genel Başkan: Zeynep Tuba Akay

Başkan Yardımcısı: Neslihan Arıcı Özcan

Genel Sekreter: Hilal Yanık

Genel Muhasip: Merve Özkaya

Üye: Hilal Burcu Yazıcı Uzdur

Üye: Arzu Buyuk

Üye: Gaye Kağan

Üye: Merve Arabul Öğretici

Üye: Sena Saruhan Kopuz

Üye: Serra Ağırakça Dinç

Denetim Kurulumuz

Başkan: Demet Karaman

Asil Üye: Meral Kavak

Asil Üye: Sevgi Şahbaz

Yedek Üye: Ayşe Büşra Kiraz

Yedek Üye: Beyza Kömür

Yedek Üye: Kübra Dursun