Hakkımızda

Misyonumuz

Ruh Sağlığında Uzman Kadınlar Derneği, özelde ruh sağlığı alanında öğrenim gören öğrenci ya da alanda çalışan uzmanların birlikteliklerini sağlamak, niteliklerini arttırmak ve alanın sorunlarına ortak çözümler geliştirmelerini mümkün kılmak, genelde ise ülkemiz insanının ruh sağlığı ile ilgili eğitim, farkındalık, önleme ve tedavi konularında güncel sorun ve ihtiyaçlar doğrultusunda hizmet üretme amacıyla kurulmuştur.

Vizyonumuz

Sosyal, kültürel ve manevi değerlerimiz ışığında ruh sağlığı alanında eğitim gören ya da alanda çalışan uzmanları aynı çatı altında toplayarak toplumun yararına hizmet üretmelerini sağlayacak öncü bir kuruluş olmak.

Amacımız

Sosyal, kültürel ve manevi değerlerimiz ışığında ruh sağlığı alanında çalışan uzmanları aynı çatı altında toplayarak birlikteliklerini sağlamak ve niteliklerini arttırmak, Alanın sorunlarına ortak çözümler geliştirmelerini mümkün kılmak, Ülkemiz insanının ruh sağlığı ile ilgili eğitim, farkındalık, önleme ve tedavi konularında güncel sorun ve ihtiyaçlar doğrultusunda hizmet üretmek amacıyla kurulmuştur.

 

 

Yönetim Kurulumuz

Genel Başkan: Zeynep Tuba Akay

Başkan Yardımcısı: Neslihan Arıcı Özcan

Genel Sekreter: Merve Özkaya

Kurucu Üye: Hilal Burcu Yazıcı Uzdur

Üye: Merve Arabul Öğretici

Üye: Sena Saruhan Kopuz

 

Yürütme Kurulumuz

Beyza Kömür

Huriye Çevik

Sümeyye Yıldırım

Şehadet Söğüt

Meltem Türkoğlu

Ceyda Yiğit

 

Denetim Kurulumuz

Demet Karaman

Hilal Yanık

 

RUHSAK,
Dünya ÇAKOP Platformu Üyesidir.