Faaliyet Birimlerimiz

Psikososyal Destek ve Müdahale Birimi

Toplumun tamamının veya belli kesimlerinin normal hayat ve faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan ve acil müdahaleyi gerektiren olaylar ve bu olayların oluşturduğu kriz durumlarına müdahale eder.

Eğitim Birimi

a) Meslek elemanlarına yönelik eğitimler: Alanda eğitim gören ya da çalışanlara yönelik eğitimler düzenler.

b) Genel katılıma açık eğitimler: Herhangi bir konuda farkındalık, bilgilendirme veya bilinçlendirmeye yönelik eğitimler düzenler.

İstihdam ve Staj Birimi

Alanda işveren ile iş arayan arasında, eğitim gören öğrencilere staj yapacakları kurum bulma hususunda aracılık eder.

Halkla İlişkiler ve Medya Birimi

o Dernek ile ilgili kuruluşlar arasında karşılıklı iletişimi, anlaşmayı, kabulü ve iş birliğini sağlayıp sürdürmeye yardımcı bir rol üstlenir.
o Derneğin her türlü tanıtım faaliyetlerini üstlenir.
o Derneğin tanıtımı için ilgili kuruluşları (vakıf dernekler, ilgili kamu kurumları, belediyeler, danışmanlık merkezleri vs.) belli periyotlar ile ziyaret eder, derneğe hangi bağlamda destek olabileceklerine dair istişare eder.
o Dernek faaliyetleri hakkında gerek meslektaşları, gerekse kamuoyunu bilgilendirir.

AR-GE Birimi

Ruhsak düşünsel-kültürel melezleşmeyi, farklı ilimleri, farklı iklimleri ihtiva eden bir sivil toplum kuruluşudur. AR-GE birimi mesleki ve kültürel birikimlerin harmanlanarak değişen ve gelişen dünyaya uygun ruh sağlığı alanında paydası bütün yeni bir proje üretmek ve alanda akademik çalışmalar yapma amacı ile kurulmuştur.

Bilimsel Araştırma Birimi